Learning Thai: Getting to know Trang 2 | Bangkok Post: learning

LEARNING

Learning > Learning Together (เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกัน)

Learning Thai: Getting to know Trang 2

- +

Once again, Acharn Sunee has done both a central Thai and a southern Thai version – and, of course, there is an English version as well.

Please join us on our facebook page: http://www.facebook.com/bangkokpostlearning

สวนยางเก่าใกล้ๆ ห่างเมืองออกไปเพียง 1 กม. – An old-aged rubber plantation just a kilometre away from the city proper.

Once again, Acharn Sunee has done both a central Thai and a southern Thai version – and, of course, there is an English version as well. You can read the first part of the story of Trang province here: http://www.bangkokpost.com/learning/learning-together/312336/getting-to-know-trang-1

Column by Sunee Khaenyuk

Big breakfasts are the tradition at Trang’s coffee shops.


Click button to listen to Trang breakfast central and rightclick to download

ถิ่นกำเนิดยางพารา – ที่มาของอาหารเช้าแบบตรัง

Dim sum

วันนี้มารู้/โหร่จักเมืองตรังต่อกันอีกนิด/หีด จากอาหารสัญลักษณ์ในครั้งที่แล้ว  มาถึงวลีในคำขวัญที่ว่า “ถิ่นกำเนิดยางพารา”  ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวตรังมีอาชีพกรีดยางเป็นอาชีพหลัก และเป็นที่มาของวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

ในอาชีพกรีด/ตัดยางนั้น คนกรีด/ตัดยางต้องตื่นตั้งแต่ตอนตีสามตีสี่/เส เพราะยางจะออกดีเวลาอากาศยังเย็นอยู่  พอประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าก็เริ่มหิว ก็หาอาหารรับประทาน  ด้วยการที่ต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้ามาก และการเดินกรีด/ตัดยางทั้งสวนเป็นงานหนัก ชาวสวนยางจึงต้องรับประทานอาหารที่อยู่ท้อง อาหารเบา ๆ ก็จะไม่อยู่ท้อง นี่เองทำให้วัฒนธรรมอาหารเช้าของตรังเป็นอาหารมื้อหนัก ประกอบด้วย หมูย่าง ติ่มซำ/ขนมจีบ ปาท่องโก๋/ชาโก้ย ซาลาเปา/หนมป่าว ฯลฯ กับน้ำชาหรือกาแฟ/โกปี่  พร้อมทั้งได้มีเวลาตั้งวงสภากาแฟกันพอหอมปากหอมคอ ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าสวนไปเก็บน้ำยาง/เทยาง เพื่อนำกลับมาทำเป็นแผ่น หรือนำออกมาขายเป็นน้ำยางสด

ต่อ - further
อีกนิด/สักหีด – a little, a bit
ครั้งที่แล้ว – the last time (i.e. in the previous section as in this case)
วลี – a phrase
คำขวัญ – a motto
ที่ว่า/เท่ว่า - that
ถิ่นกำเนิด – an origin, a starting point, a birthplace
อาชีพ – an occupation
กรีดยาง/ตัดยาง – rubber tapping
หลัก – main, major, key
วัฒนธรรม – a culture
ปัจจุบัน – at present, present-day
ชาวสวนยาง – a rubber planter, a rubber tapper
ตื่น/เติ่น – to get up
ตีสามตีสี่ – three or four o’clock in the morning
ออกดี – to flow well
ประมาณ – about, around, approximately
เริ่มหิว/เริ่มเนือย – to get hungry
ทั้งสวน – the whole plantation
งานหนัก – hard work
อยู่ท้อง/โยท้อง – substantial, filling
มื้อหนัก – a heavy meal
ติ่มซำ/หนมจีบ – (transliteration from Chinese) tim sum
ปาท่องโก๋/ชาโก้ย – (transliteration from Chinese) pa-tong-ko (dubbed as Chinese doughnuts)
ตั้งวง – to gather into a group
สภากาแฟ – a coffee forum
พอหอมปากหอมคอ – a little, a few words
เก็บน้ำยาง/เทยาง – to collect latex
ทำแผ่น – to make (rubber) into a sheet
น้ำยาง – (rubber) latex

Southern Thai

Use the text above and notice there are several words that are quite different from Central Thai.

Click button to listen to Trang breakfast tai and rightclick to download

English


Click button to listen to Trang breakfast English and rightclick to download

The origin of rubber trees and the source of Trang's breakfast tradition

Let’s get to know Trang a bit further today. From its traditional food in the previous section, we’ll look at another phrase in the province’s motto – origin of rubber trees’ – which explains why rubber tapping is Trang’s major occupation. This is also the source one of the aspects of its present-day culture.

Pa-tong-ko

In rubber tapping (occupation), rubber tappers have to get up at 03.00 – 04.00 a.m. when the latex flows well in the cooler temperatures.  At around 05.00 – 06.00 a.m. they begin to get hungry and it’s time to look for something to eat.  Having been at work since the early hours of the morning and since tapping all the rubber trees in the whole plantation is heavy work, rubber tappers need a substantial (morning) meal. A regular small meal is not filling (enough). This is what lies behind the tradition of Trang’s big breakfast which includes roast pork, tim sum, pa-tong-ko ปาท่องโก๋ (Chinese doughnuts), steam buns, etc., with a cup of tea or coffee. Breakfast also gives (tappers) time to get in a few words at a ‘coffeehouse forum’ before going their separate ways  back to the plantation to collect latex, bring it back and to produce rubber sheets or simply sell it as fresh latex.

RELATED STORIES

1 people commented about the above

Readers are urged not to submit comments that may cause legal dispute including slanderous, vulgar or violent language, incorrectly spelt names, discuss moderation action, quotes with no source or anything deemed critical of the monarchy. More information in our terms of use.

Please use our forum for more candid, lengthy, conversational and open discussion between one another.

  • Latest
  • Oldest
  • Most replied to
  • Most liked
  • Most disliked

    Click here to view more comments

    Over 100,000 stock images of Bangkok Post editorial photography available now in high resolution images.